Egen førskolegruppe 3 dager i uka

  • Siste året i barnehagen er det førskolegruppe 3 dager fra ca 9.30 til ca 13.30
  • Vi har vekt på å gjøre overgangen fra barnehage til skole best mulig gjennom å lære barna å bli mer selvstendig og skole klare
  • Opplegg og aktivitetene vi har får frem ulike temaer som er viktig å jobbe med før skolestart

 

 Dagene er delt opp i:

  • Turdag
  • 2 dager med skolerelaterte aktiviteter

 

Turdag

Her er det stor trening i å motta beskjeder, være med å vurdere påkledning i forhold til været. De møter teamarbeid, gå i samlet gruppe, hvordan de skal forholde seg i trafikkbildet, natur og miljø. Vi kjører buss til byen og er med på mye av det kulturelle byen vår har å tilby til barn.

 

Skolerelaterte aktiviteter og selvstendighetstrening

Vi har aktiviteter som kan minne litt om det de vil møte i skolen. Her er det trening i å konsentrere seg om en oppgave over lengre tid, følge med på beskjeder som blir gitt, rekke opp hånden når de ønsker hjelp osv.

Vi jobber med pedagogiske aktiviteter innenfor de ulike fagområdene og de planene Porsgrunn kommunen har utarbeidet for oss.

Vi har fokus på selvstendighetstrening ved at barna smører sin egen mat, finner frem sine egne klær når de skal ut, rydder i hylla si selv, er ordensbarn som hjelper til med de ulike tilberedelsene til aktiviteter og måltidene.

Vi ønsker å gi barna et godt siste år i barnehagen og legge til rette for god læring i et miljø preget av omsorg og respekt for hverandre.

 

Som en hyggelig avslutning har vi overnatting i barnehagen, en fredag til lørdag i april/mai med frokost servering for foreldrene dagen etter :-)