Nå er barnehagen inne i sitt fjerde år, å barna vokser.

Som nystartet barnehage hadde vi naturlig nok flest småbarn, dette har nå jevnet seg ut.

En naturlig prosess i dette er at vi nå har fått de avdelingene vi skal ha.

To småbarnsavdelinger Løvetann og Hestehov med 11 plasser på hver, en mellomavdeling, blåveis. 

Og vi har nå to store avdelinger, blåklokka og hvitveis.

Rent geografisk samler vi de store avdelingene neste barnehageår,

da blir de store avdelingene samlet på blå og mellomavdelingen flytter opp på hvit.

Vi er veldig glad for å være «i mål», barna blir delt inn etter skolekrets på de to store avdelingene,

dette gjør det forutsigbart både for barn, foreldre og oss i barnehagen.