Brukerundersøkelsen for barnehageåret 2012/13 er nå lagt ut i hyllene til barna.

Vi håper flest mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen, dere er med på å gjøre oss gode Ler 

Om noen av våre nye brukere fra høsten er inne på denne siden ønsker vi dere

velkommen til foreldremøte i begynnelsen av juni, brev kommer. Om noen ønsker å

besøke oss før dette å se på barnehagen er dere hjertelig velkommen når dere

måtte ønske.