Parkering og porten 

Vi vil minne alle brukere og besøkende av barnehagen på følgene: 

- ikke slipp ut andre barn enn barnet du henter fra barnehagen
- barn som er hentet fra avdelingen er foresattes ansvar
- ikke bruk handikap parkeringen den er for de som trenger det