Mandag 25.11 har vi fokus på trafikksikkerhet

 

Mandag vil vi ha fokus på barns sikkerhet i bil,

og trygg bringe/hente situasjon i barnehagen.

Vi kommer til å dele ut et lite spørreskjema, og

et lite info skriv om parkering og sikkerhet.