Parkering og sikkerhet

Tusen takk for mange positive tilbakemeldinger på mandag under trafikkaksjon

i barnehagen på morran Smile 

 

Barnehagen har barneseter vi kan låne ut om noen henter barn og ikke har med sete.

Vi kommer tilbake til resultatene fra spørsmåla dere svarte på senere, og setter da

evt opp et temamøte om trafikksikkerhet om dette er noe mange kunne tenke seg Ler