Resultatene fra trafikksikkerhet 

Vi har nå sett på svarene fra undersøkelsen. Vi fikk inn 60 svar, og av disse svarte 60 at de sikret barna forskriftsmessig i bilen laughing

 

Halvparten ønsket en temakveld om trafikksikkerhet, og nesten alle mente barnehagen kan si fra om de ser barn usikret på vei til og fra barnehagen. 

Vi kommer til å følge opp om trafikksikkerhet. Vi har kontaktet trygg trafikk hvor vi har fått noe materiell som blir delt ut rett over nyttår. Trygg trafikk hadde også en fin brosjyre for hva og hvordan barnehagen kan ivareta trafikksikkerheten i internkontrollsystemet noe vi har gjort. Statens vegvesen har sakt de kan være behjelpelige med en temakveld, vi kommer til å slå dette sammen med foreldremøter. 

Tusen takk til S.U for hjelp 

Kjør forsiktig smile