Barnehagen har fått nye telefon nummer, utenom barnehagens åpningstid

er det bare mulig å få kontakt på mobilen til kontoret.

 

Kontor: 35 29 10 20/46 82 44 38

 

Hvitveis: 96 62 50 98

Blåklokka/blåveis: 96 62 50 78

Hestehov/Løvetann: 46 29 97 63