Årsplan 2013 – 2014

 

 

Velkommen til Nystrand barnehage

  

 

Denne kalenderen er laget som en årsplan for barnehagen. Hver måned har sitt utvalgte tema hvor vi legger frem hvordan vi jobber, hva vi står for og praktiske opplysninger som vi har gjennom hele året.

 

Nystrand barnehage ligger flott til på Nystrand med skogen og fjæra som nærmeste naboer. Vi har kort vei til byen med buss, hvor vi benytter oss av byens fasiliteter som teater og bibliotek. Nystrand barnehage satser på ett lærerikt og trygt oppvekstmiljø for barna deres. Foreldresamarbeid og barns medvirkning vil stå høyt.

 

August

 

Barnehagens åpningstid: 06.30 – 17.00

 

Telefon

Kontor: 35 29 10 20

LT/HH: 35 29 10 21

BK/BV/HV: 35 29 10 22

Kjøkken: 35 29 10 23

Mobil: 46 82 44 38

 

I dette barnehageåret har vi satt av 5 planleggingsdager:

09.september 2013

10.september 2013

27.desember 2013

02.mai 2014

30.mai 2014

 

 

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 

 

 

1

 

Oppstart av bhg året

2

3

4

5

6

7

8

 

 

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

24

25

26

27

28

29

 

 

30

31

 

 

 

 

 

September

 

«IKT», «lesetrappa», «regnetrappa» og «klart vi kan»

Disse dokumentene er verktøy som Porsgrunn kommune har utviklet. Dette for å sikre at barn allerede fra barnehagen skal ha like muligheter innen språkstimulering, leseferdigheter, bruk av IKT verktøy og sosiale ferdigheter. I Nystrand barnehage følger vi de retningslinjer som kommunen har laget for at barna skal ha et så godt og likt grunnlag som mulig til skolestart.

 

Gjennom å følge disse dokumentene dekker barnehagen mange av barnas behov innenfor sosiale, kognitive og adferds læring.

 

 

Mot

 

Veilede

Ansvar

Forståelse

Være seg selv

Stå for egne meninger

 

 

 

 

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

4

5

 

Fotograf

6

Fotograf

Vi feirer bhg 4 år

7

8

9

 

Plan dag, bhg stengt

10

 

Plan dag, bhg stengt

11

12

13

14

15

16

 

 

17

 

Foreldremøte LT/HH

18

 

Foreldremøte BK/BV

19

 

Foreldremøte HV

20

21

22

23

 

 

24

25

 

S.U. Møte kl. 20.00

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober

 

Sykdom

ved oppstart på nytt barnehageår deler barnehagen ut brosjyren «kan jeg gå i barnehagen i dag?» Dette er en brosjyre som vil gi svar på mange av de vanligste spørsmålene når det gjelder forhåndsregler ved barnas sykdom og tilstedeværelse i barnehagen.

 

Hygiene

I barnehagen er vi opptatt av å hindre smitte, god håndhygiene kan stanse smittekilden. Vi vasker hendene til barna før vi spiser, og etter toalett/stell. Ved utbrudd av omgangssyke vasker vi oftere hender, og vi er nøye med desinfeksjon av dører og andre steder mange tar ofte på.

 

  

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

8

9

10

11

12

13

14

 

 

15

16

17

18

19

20

21

 

 

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

November

 

Foreldresamarbeid

Vi har som mål å bygge opp og skape et godt foreldresamarbeid. Barnehagen vil på sin side legge til rette for et samlet foreldremøte avdelingsvis, to foreldresamtaler og sosiale tilstelninger hvert år. Vi lager en månedsplan/brev hvor vi informerer om hva som er gjort og planer videre. I barnehagen har vi et samarbeidsutvalg, S.U. Hver avdeling er representer i S.U med to foresatte. S.U har 5 møter i året sammen med styrer, dette er med på å sikre et godt samarbeid mellom bhg og foresatte.

 

Raushet

 

Generøsitet

Fleksibilitet

Medmennesklighet

Respekt

Gjensidighetsprinsippet

 

  

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

13

14

15

16

17

18

19

 

 

20

S.U. Møte, kl 20.00

21

22

23

24

25

26

 

 

27

28

29

30

 

 

Desember

 

Barns medvirkning

Barns rett til medvirkning er lovfestet i Lov om barnehager § 3

Barna i barnehagen skal få være med å bestemme innholdet i barnehagehverdagen. Voksene i barnehagen skal legge til rette for barns ønsker i fornuftig utstrekning. Et mål er da at vi tar barnet på alvor, og lytter til deres ønsker og behov.

 

 

 

 

Omsorg

 

Ansvar

Tilstedeværelse

Lyttende

Delaktig

Omtanke

 

 

 

 

 

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

4

5

6

7

8

9

 

 

10

11

12

 

Kveldsåpen bhg

13

Lusia frokost/ettermiddag

14

15

16

 

 

17

18

 

Nissefest

19

 

 

20

21

22

23

 

 

24

 

Julaften

25

 

Første juledag

26

 

Andre juledag

27

 

Plan dag, bhg stengt

28

29

30

 

 

31

Nyttårsaften, bhg stengt

 

 

 

 

 

 

 

Januar

 

Frokost 07.00 – 08.30

Hver dag lager vi havregrøt og har et variert utvalg pålegg og frukt. Foreldre er alltid hjertelig velkommen til å spise frokost med oss, for selvkost (kr 10,-).

Lunsj 10.30 – 11.30

Det blir laget varm lunsj mandag, onsdag og fredag. Norsk hjemmelaget tradisjons mat vil stå i fokus hele året. Samtidig som barna får smake mat i fra andre kulturer.

 

Brødmåltid 13.30 -14.00

 

Bursdag

Ved bursdager i barnehagen lager kokken en overraskelse til avdelingen som har bursdagsbarn.

 

 

Matglede

 

Fargerikt

Innbydende

Opplevelse

Matkunnskap

Turmat

 

 

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 

 

 

 

1

 

Første nyttårsdag

2

3

4

5

6

 

 

7

8

9

10

11

12

13

 

 

14

15

16

17

18

19

20

 

 

21

22

 

S.U. Møte kl 20.00

23

24

25

26

27

 

 

28

29

30

31

 

 

 

 

Februar

 

Satsingsområde matematikk

Matematikk er et av våre satsingsområder. Vi ønsker å gi barna gode læringsmuligheter til å utvikle matematiske ferdigheter. Porsgrunn kommune har utarbeidet et dokument: regnetrappa, som skal brukes både i barnehager og skoler. Målet med dette er å gi alle barn lik mulighet for utvikling. Vi bruker matematikk i hverdagssituasjoner som: påkledning, måltider, turer o.a.

 

  

 

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

4

5

6

7

8

9

10

 

 

11

12

 

NM Nystrandmesterskap

13

14

15

16

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

21

22

23

24

 

 

25

 

Karneval

26

27

28

 

 

 

 

 

Mars

 

Satsingsområde sosial kompetanse

Vi mener det er viktig at barna har lært seg grunnleggende sosiale ferdigheter før de begynner på skolen, og derfor ønsker vi at dette skal være hovedmålet vårt i alle hverdagssituasjoner og aktiviteter. Gjennom barnas lek og handlinger kan vi se deres evne til å vise omsorg, løse konflikter, ta hensyn og vise medfølelse.

 

 

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

4

5

6

7

8

9

10

 

 

11

12

13

14

15

16

17

 

 

18

19

 

S.U. Møte kl 20.00

20

21

22

23

24

 

 

25

26

27

28

Levere inn påskelapper

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April

 

Satsingsområde språkutvikling

Barnas språkutvikling er spennende og favner et stort område. Gjennom bevisste voksne kan vi lære barna mye ved å være gode modeller, stimulere til samtaler og legge til rette for aktiviteter som bruker språket. Det er vår oppgave å sørge for at barna får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel. Språket er et redskap for tenkning og et uttrykk for egne tanker og følelser. Språket blir stimulert masse i samhandling mellom barn-barn og barn- voksen.

 

 

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

8

 

Påskefrokost Gul

9

 

Påskefrokost Blå

10

 

Påskefrokost Hvit

11

12

13

14

 

 

15

 

 

16

17

 

Skjærtorsdag

18

 

Langfredag

19

20

21

 

Andre påskedag

22

23

24

25

26

27

28

 

 

29

30

 

 

 

 

 

Mai

 

Fagområdene

  • Kommunikasjon, språk og tekst

  • Kropp, bevegelse og helse

  • Kunst, kultur og kreativitet

  • Natur, miljø og teknikk

  • Etikk, religion og filosofi

  • Nærmiljø og samfunn

  • Antall, rom og form

 

 

De 7 fagområdene i rammeplanen beskriver lærings- og opplevelsesområder barna skal møte i løpet av barnehagetiden. Fagområdene opptrer aldri alene, de er sammensatt og vi bruker dem hele tiden gjennom barnehagehverdagen. Disse fagområdene er grunnlaget vårt for å gi barna en allsidig utvikling, og danne et godt grunnlag for barnas basis kompetanse.

 

 

 

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 

 

 

1

 

1 Mai

2

 

Plan dag, bhg stengt

3

4

5

6

7

8

 

 

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

 

Grunnlovsdagen

18

19

20

 

 

21

 

S.U. Møte kl 20.00

22

 

 

23

24

25

26

27

Sommerfest 15.00 – 17.00

28

29

 

Kr. himmelfartsdagen

30

 

Plandag, bhg stengt

31

 

 

 

Juni

 

Pedagogisk dokumentasjon

I barnehagen jobber vi med pedagogisk dokumentasjon. ”Pedagogisk dokumentasjon er et verktøy som består av en innholdsdel, dvs. materialet som gjengir hva barn sier og gjør og en prosessdel som handler om hvordan dette materialet brukes. Materialet kan brukes som et middel til å reflektere over det pedagogiske arbeidet på en bestemt, metodisk og demokratisk måte. Slik kan pedagogisk dokumentasjon være et middel som kan åpne for en kritisk og selvreflekterende praksis som kan utfordre tankegods og tradisjoner man er bærere av. Gjennom slik dokumentasjon kan barns stemme bli hørt og danne grunnlag for barnehagepersonalets læringsprosesser.” (Kari Pape)

 

  

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

4

5

 

 

6

 

7

8

9

 

Andre pinsedag

10

 

 

11

12

13

14

15

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

20

21

22

23

 

 

24

25

 

 

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli

 

Sommerbarnehage

I juli har vi sommerbarnehage, åpningstidene er det samme. Vi er mye ute, spiser is, leker med vann, går på turer og utflukter. Vi gir ut sommerbulletin for juli isteden for vår vanlige månedsplan.

 

Vi slår sammen småbarns stuene, de er på Løvetann.

De største barne er på avdeling Blåklokka og fellesrommet.

 

 

Humor

Latter

Livsglede

Godt humør

Arbeidsglede

Kreativitet

 

 

 

 

 

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

8

9

10

11

12

13

14

 

 

15

 

 

16

17

18

19

20

21

 

 

22

23

24

25

26

27

28

 

 

29

30