Årsplan 2014 – 2015

 

Velkommen til Nystrand barnehage

  

Denne kalenderen er laget som en årsplan for barnehagen. Hver måned har sitt utvalgte tema hvor vi legger frem hvordan vi jobber, hva vi står for og praktiske opplysninger som vi har gjennom hele året.

 

Nystrand barnehage ligger flott til på Nystrand med skogen og fjæra som nærmeste naboer. Vi har kort vei til byen med buss, hvor vi benytter oss av byens fasiliteter som teater og bibliotek. Nystrand barnehage satser på ett lærerikt og trygt oppvekstmiljø for barna deres. Foreldresamarbeid og barns medvirkning vil stå høyt.

  

 

Telefon

Kontor: 35 29 10 20, Mobil: 46 82 44 38

Løvetann og Hestehov: 46 29 97 63

Blåklokka og Blåveis: 96 62 50 98

Hvitveis: 96 62 50 98

 

I dette barnehageåret har vi satt av 5 planleggingsdager:

10.September 2014

11.September 2014 personalet drar på planleggingstur

12.September 2014

02.Januar 2015

15. Mai 2015

 

Barnehagen er stengt disse dagene.

August

 

 

Barnehagens åpningstid: 06.30 – 17.00

 

Vi har ikke kjernetid i barnehagen og barna kan komme når de vil innenfor barnehagens åpningstid.

 

Hver måned gir vi ut månedsplan og månedsbrev som inneholder: kort oppsummering/evaluering av forrige måned og hvilke planer vi har for måned som kommer.

  • Planlagte aktiviteter gjøres ofte med barna før lunsj, ca 9:30-10:30

  • Turdag, vi kler barna rundt klokken 9 og går når alle er ferdige, ca klokken 09:30. Det er fint om barna er i barnehagen innen den tid disse dagene. Det vil stå i månedsplan for hver avdelingnår de reier på tur

 

 

Frokostserveringer er fra klokken 06:45-08:30.

  • Blåklokka, Blåveis og Hvitveis spiser felles frokost på fellesrommet

  • Hestehov og Løvetann spiser frokost på løvetann

 

 

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

Oppstart av nytt barnehageår.

5

6

7

 

8

 

 

9

10

11

12

13

14

 

15

 

 

16

17

18

19

 

20

 

21

 

22

 

 

23

24

25

26

27

28

 

29

 

 

30

31

 

 

 

 

 

September

 

 

 

Førskolebarn

 

Det siste året før skolestart setter vi av tre formiddager i uken til førskolebarna. Arbeidet skal være en forberedelse til skolestart. Vi vil i denne perioden legge mer vekt på fagområdene, og vi ønsker å motivere barna til å bli nysgjerrige og kunnskapssøkende.

 

Førskoleopplegget er lagt opp slik at alle kan føle mestring i det de gjør. Aktivitetene foregår både inne og ute, og vi bruker ulike innfallsvinkler siden barn lærer på ulik måte og gjennom mange sanser.

 

Førskolegruppa avsluttes med overnatting i barnehagen fredag 8.mai. Foreldrene blir invitert på frokost ved henting lørdag morgen.

 

 

 

 

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

1

 

 

2

 

Foreldremøte Gul

3

 

Foreldremøte Blå

4

 

Foreldremøte Hvit

5

6

7

8

 

9

Barnehagen 5 år

 

10

Planleggingsdag

11

Planleggingsdag

12

Planleggingsdag

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

21

22

 

 

23

24

 

Su møte

25

Foto

26

Foto

27

28

29

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober

 

 

 

 

Avdelingene Løvetann og Hestehov, småbarnsavdelinger for barn i alderen 0-2 år. Disse to avdelingene ligger vegg i vegg, de har et tett og fint samarbeid.

 

Vi har et skjermet uteområde på framsiden av barnehagen.

 

 

På småbarnsavdelingene får barna utfordret seg motorisk inne og ute og dagen blir dokumentert gjennom bilder. Disse blir hengt på veggen eller på bildeskjermen vår.

 

 

 

 

 

 

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Skolens høstferieuke

7

8

 

 

9

10

11

12

13

 

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

21

22

 

 

23

24

25

26

27

28

29

 

 

30

 

31

 

 

 

 

 

 

November

 

 

Avdelingene Blåklokka og Blåveis

 

Her er det barn i alderen 3-6 år.

 

Vi har felles inngang og samarbeider på tvers av avdelingene, med for eksempel felles førskolegruppe. Vi bruker fellesrommet mye til felles aktiviteter og måltider.

 

Vi trives ute og er mye på tur i nærmiljøet.

 

 

 

 

 

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

5

6

7

8

 

 

9

10

11

 

12

13

14

15

 

 

16

17

18

 

19

20

21

22

 

 

23

24

25

 

26

 

S.u møte

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

Desember

 

 

Avdeling Hvitveis

 

Her er det barn i alderen 2-4 år.

 

Vi deler barna inn i tre grupper og har faste turdager. Hver gruppe har sine faste voksene som blir med gruppa si på tur, sitter ved gruppa sitt bord under måltidene og har andre aktiviteter sammen med barna på gruppa.

 

Vi legger stor vekt på vennskap og lek.

 

 

 

 

 

 

 

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

1

 

 

2

3

4

 

5

6

7

8

 

 

9

10

11

12

Lucia

13

14

15

 

 

16

17

 

Nissefest

18

19

20

21

22

 

 

23

24

Julaften. Barnehagen stengt

25

1.juledag. barnehagen stengt

26

2.juledag. barnehagen stengt

27

28

29

 

 

30

31

Nyttårsaften. Barnehagen stengt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Januar

 

MAT

 

Vi har et variert utvalg av mat i barnehagen. Torstein (kokk) lager tradisjonell norsk mat, men også mat fra andre kulturer. Barna får rike smaksopplevelser.

Vi serverer:

  • Frokost, fra 06:45 – 08.30: da blir det servert havregrøt og et variert utvalg av pålegg og frukt. Foreldre er alltid hjertelig velkomne til å spise frokost med oss for kroner 10,- og tilbud om å lage seg matpakke til kroner 10,- (selvkost)

  • Lunsj,10.30 – 11.30: Det blir laget varm lunsj (middag) mandag, onsdag og fredag

  • Brødmåltid, 13.30 -14.00: Det serveres brødmat og/eller rester og frukt

 

Vi er med i prosjekt «fiske sprell» og det forplikter oss til å servere ett fiskemåltid i uka. Barnehagen ble i fjor med på «5-om-dagen» som er en ny satsning for å få inn mer frukt og grønt i barnehagene. Det serveres alltid ulike frukter og grønnsaker til alle måltider hver dag.

 

Ved bursdagsfeiringene får barnet velge mellom spennende fruktserveringer som fruktspyd, frukt salat smoothie og lignende.

 

 

man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 

 

 

 

 

1

 

Første nyttårsdag 2

2

 

Planleggingsdag

3

4

5

 

6

7

8

9

 

 

10

11

12

 

13

14

 

S.u møte

15

16

 

 

17

18

19

 

20

21

22

23

 

 

24

25

26

 

27

28

29

30

 

 

31

 

 

 

 

Februar

 

 

Sykdom

 

Ved oppstart på nytt barnehageår deler barnehagen ut brosjyren «kan jeg gå i barnehagen i dag?» Dette er en brosjyre som vil gi svar på mange av de vanligste spørsmålene når det gjelder forhåndsregler ved barnas sykdom og tilstedeværelse i barnehagen. Disse opplysningene henter vi fra Folkehelseinstituttet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

2

 

3

 

 

4

 

NM i vinterlek

5

6

7

1/8

9

 

10

 

 

11

 

Karneval

12

13

14

15

Fastelavenssøndag

16

Skolens vinterferieuke

17

 

 

18

19

20

21

22

23

 

24

 

 

25

 

26

27

28

 

 

 

 

 

Mars

 

 

Barns medvirkning og medbestemmelse

 

Barns medvirkning handler om at barna er med på å påvirke sin egen hverdag. Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid for rom for barns medvirkning. Man kan tenke seg at det å ha innflytelse og medvirkning handler om å sette sine spor.

 

I løpet av dagen får barna medbestemme hva de vil gjøre. Barna kan få valgmuligheter i måltidene, hvilke klær de ønsker å ha på seg, hvilke aktiviteter de vil delta i og lignende. Det er viktig å la barn få bestemme noe selv og lære om konsekvenser.

 

Barnas dag

1.møte i barnas dag er satt til tirsdag 17.mars klokka 19.00 – 20.00. Alle er velkommen til å delta. Tema for barnas dag blir bestemt i løpet av februar og vi har brainstorming på hva vi skal være på dette møte.

 

 

 

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

2

 

3

 

 

4

5

6

8

1/7

8

 

9

 

 

10

11

12

13

14

15

 

16

 

 

17

18

19

20

21

22

 

23

 

 

24

25

26

 

27

28

29

 

30

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

April

 

Kommunen har i samarbeid med barnehagen og skoler utarbeidet dokumenter som alle har blitt enige om å følge. Dette for å sikre at alle barn i Porsgrunn kommune får det samme grunnlaget både i barnehage og skole.

 

Lesetrapp: Omfatter språkstimulering i barnehagen og lesing i forhold til alle fag i skolen. Målet med planen er å få et bedre og mer felles arbeid med språkstimulering og leseopplæring i Porsgrunns barnehager og skoler. Vi tillegger barna nye ord og begreper for å bedre barnas ordforråd.

 

Regnetrapp:Dette er en plan for fagområdet antall, rom og form i barnehagen og regning som en grunnleggende ferdighet i alle fag i skolen. Målet med planen bedre og mer felles opplæring og utvikling av barn og unges regneferdigheter. 

 

 

Matematikk inngår som en naturlig del av hverdagen og kommer til syne når barna skal hjelpe til å dekke bordet. Vi tillegger barna matematiske begreper gjennom dagen, tilrettelagt for barnas alder.

 

 

 

 

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 

 

 

 

1

2

Skjærtorsdag

Barnehagen stengt

3

Langfredag

Barnehagen stengt

4

5

6

2. påskedag.

Barnehagen stengt

 

7

 

 

8

9

10

11

12

13

 

14

 

15

16

 

 

17

18

19

20

21

22

23

 

 

24

25

26

27

 

 

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai

 

Foreldresamarbeid

Vi har som mål å bygge opp og skape et godt foreldresamarbeid og vi tar foreldrenes ønsker og tilbakemeldinger på alvor. Barnehagen vil på sin side legge til rette for foreldremøter avdelingsvis.

 

Foreldrene tilbys to foreldresamtaler hvorav ett av disse må tas. Vi har sosiale tilstelninger hvert år, som luciafrokost, juletrefest og påskefrokost. Hvert barnehageår blir avsluttet med en sommerfest i slutten av Mai. På sommerfesten serverer barnehagen grillmat, vi har ekstra leker for barna og førskolebarna får permene sine.

 

I barnehagen har vi et samarbeidsutvalg (SU). Hver avdeling er representer i S.U med to foresatte. S.U har 5 - 6 møter i året sammen med en representant for barnehagen og styrer, dette er med på å sikre et godt samarbeid mellom barnehage og foresatte.

 

 

 

 

 

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 

 

 

 

1

Arbeidernes dag. barnehagen stengt

 

2

3

4

5

6

7

 

8

Overnatting førskolebarn

9

10

11

12

13

14

Kr. Himmelfartsdag. Barnehagen stengt

15

 

 

16

17

 

17 Mai

18

19

 

20

 

S.u møte

21

 

22

 

 

23

24

25

2. pinsedag.

Barnehagen stengt.

26

27

28

29

 

 

30

 

Barnas dag

31

 

 

 

 

 

 

Juni

 

Vi følger kommunens dokumenter i forhold til, IKT og Klart vi kan. Vi jobber med egne dokumenter i forhold til dette og avdelingene jobber med dette tilpasset barnas alder.

 

IKT:En obligatorisk plan som skal hjelpe barnehagene og skolene videre i arbeidet med å implementere bruk av digitale hjelpemidler i alle fagområder. For å oppnå dette stilles det krav til virksomhetenes evne til å anskaffe, planlegge, tilrettelegge, og gjennomføre pedagogiske opplegg som inkluderer digitale verktøy.

 

Klart vi kan:Er knyttet til målet om å øke barn og unges læringsutbytte. Dette omfatter både den faglige og sosiale kompetanseutviklingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

1

 

 

2

3

 

Sommerfest

4

 

5

 

6

7

8

9

 

11

11

 

 

12

13

14

15

 

16

 

17

 

18

 

 

19

20

21

22

 

23

24

 

25

 

 

26

27

28

29

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli

 

Sommerbarnehage

 

I juli har vi sommerbarnehage, åpningstidene er de samme, vi holder åpent hele sommeren.

 

Vi er mye ute, spiser is, leker med vann, går på turer og utflukter. Vi gir ut sommerbulletin for juli isteden for vår vanlige månedsplan.

 

Vi slår sammen småbarnsavdelingene, de er på Løvetann.

 

De største barna er på avdeling til Blåklokka og fellesrommet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

7

8

9

10

11

12

13

 

 

14

 

15

16

17

18

19

20

 

 

21

22

23

24

25

26

27

 

 

28

29

30

31