Planleggingsdager 2022 - 2023

  • 15.august 22
  • 18.november 22
  • 27.februar 23
  • 28.februar 23
  • 19.mai 23

Barnehagen er stengt på alle planleggingsdagene.

 

Elin Aasheim